Publications

Intellectual Property, Jobs & Prosperity in the Nordic Region

2020-02-17

The Network for a Modern Intellectual Properties report on Immaterial Value Creation in the Nordic Region,

https://www.ecepr.org/wp-content/uploads/2020/01/Immaterial-Value-Creation-in-the-Nordic-Region...

2019-01-14

https://www.ecepr.org/wp-content/uploads/2019/01/24.01.2019_Immateriellt-va%CC%88rdeskapande-fi...

Inför utlandssemestern

2012-07-02

Tullverket går ut med en egen "att-göra-lista" inför semestern. Bland annat ska man komma ihåg att undvika piratkopior, inte minst för hälsans skull.

http://tullverket.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter/tullverketsattgoralistainforutlandssemestern.5...

Läsvärd debattartikel

2012-04-23

Intressant läsning i Svenska Dagbladet om Internetoperatörernas agerande och icke agerande.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/telebolagen-ska-inte-ta-lagen-i-egna-hander_7069821.svd

Intressant om arbetsförhållanden vid tillverkning av fysiska piratkopior

2012-04-17

Aftonbladet belyser i en bokrecession: Handeln med piratkopior en fasad för pengatvätt och barnarbete.

http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article14639635.ab

Att kunna leva på sitt skapande

2012-04-17

Regeringens har satt samman en broschyr som på ett lättillgängligt sätt informerar om upphovsrätt.

http://www.regeringen.se/sb/d/10026/a/112006

About us

Against illegal commerce

Rights Alliance works mainly against different forms of internet crime. Mainly we use preventive measures. In some cases this is not enough, we then have the competence to move forward with legal claims. We will give you an overall strategy to act effectively against infringements. Different measures are often needed to achieve certain results.

Read more