Publikationer

Immateriellt värdeskapande i Norden

2020-02-17

Nätverket för En modern immaterialrätt har tagit fram 2020 års rapport som visar hur intensivt beroende Nordens ekonomier är av immaterialrätt.

https://www.ecepr.org/wp-content/uploads/2020/01/Immaterial-Value-Creation-in-the-Nordic-Region...

Immateriellt värdeskapande i Sverige 2018 års index

2019-01-14

Nätverket för En modern immaterialrätt har genom Dr.Nima Sanandaji tagit fram en rapport som visar hur del av Sveriges näringsliv som är intensivt beroende av immaterialrätt

https://www.ecepr.org/wp-content/uploads/2019/01/24.01.2019_Immateriellt-va%CC%88rdeskapande-fi...

Inför utlandssemestern

2012-07-02

Tullverket går ut med en egen "att-göra-lista" inför semestern. Bland annat ska man komma ihåg att undvika piratkopior, inte minst för hälsans skull.

http://tullverket.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter/tullverketsattgoralistainforutlandssemestern.5...

Läsvärd debattartikel

2012-04-23

Intressant läsning i Svenska Dagbladet om Internetoperatörernas agerande och icke agerande.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/telebolagen-ska-inte-ta-lagen-i-egna-hander_7069821.svd

Intressant om arbetsförhållanden vid tillverkning av fysiska piratkopior

2012-04-17

Aftonbladet belyser i en bokrecession: Handeln med piratkopior en fasad för pengatvätt och barnarbete.

http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article14639635.ab

Att kunna leva på sitt skapande

2012-04-17

Regeringens har satt samman en broschyr som på ett lättillgängligt sätt informerar om upphovsrätt.

http://www.regeringen.se/sb/d/10026/a/112006

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer