Rättighetsalliansen – arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen startade sin verksamhet 2011 och har närmare 15 års erfarenhet inom IT och juridik. Vi har fyra anställda och har därutöver knutit till oss ett antal personer med specialist-kompetens som anlitas vid behov.

Vi arbetar mot olika former av nätbrott och anlitas av artister, privatpersoner, advokatbyråer och företag. Vårt fokus är att samla in digitala bevis och bedriva rättsliga processer men vi arbetar också aktivt för att förebygga och i vissa fall avbryta brott. Vi tycker i grunden att brott skall anmälas till polis och utredas av polis, men vid exempelvis kränkningar kan det för den drabbade vara tillräckligt att bara avbryta kränkningen.

Ofta är nätbrott kopplad till annan brottslighet. Exempelvis är piratkopiering nästan undantagslöst kopplad till ekonomisk brottslighet och när det gäller produkter som läkemedel, livsmedel och el-artiklar kan den illegala handeln dessutom leda till allvarliga personskador.

Rättighetsalliansen erbjuder kvalificerade IT-utredningar och har mångårig erfarenhet som sakkunniga i domstol. Förutom egna utredningar bistår vi bland annat advokatbyråer med teknisk kompetens och granskning av tekniska protokoll. Vi agerar i ett flertal civilrättsliga processer som till exempel skadeståndsprocesser och förbudstalan.

Grunden i vår verksamhet är våra värderingar som kan sammanfattas med ärlighet, noggrannhet och diskretion. Vi tar aktivt avstånd mot diskriminering och så kallade hatbrott på internet. Är du anhörig till en utsatt eller själv drabbad så tveka inte att kontakta oss.