Internationella tillslag mot svensk pirat tjänst

2012-02-24

Polisen i Sverige och Holland genomförde igår insatser mot den illegala tjänsten Swepiracy som efter Pirate Bay var en av de viktigaste källorna för spridning av piratkopierad svensk film.

Swepiracy hade försökt skydda sin verksamhet genom att placera servarna i Holland men svensk och holländsk polis uppges genom koordinerade tillslag säkrat bevisning om intrången.
Rättighetsalliansens huvudfokus är att stoppa sådana illegala tjänster som Swepiracy. Det finns ett drygt hundratal med svensk anknytning men antalet sjunker.

Swepiracy var verksamma under många år och affärsidén var att sprida piratkopierad film, framförallt sådana som var avsett för den svenska marknaden, mot omfattande donationer från medlemmarna. Rättighetsalliansen har uppmanat Swepiracy att upphöra med intrången men detta har enbart resulterat i att de ansvariga vidtagit olika åtgärder för att skydda sig.

Om de ansvariga fälls i en kommande rättegång kommer omfattande skadestånd att krävas ut, beräknade enligt modellen från Pirate Bay.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer