Rättighetsalliansen får unikt avtal med YouTube

2021-03-30


Genom ett helt nytt avtal med YouTube kommer Rättighetsalliansen att bli en av få aktörer i världen som inte är rättighetshavare som får hantera innehåll på YouTube. Genom verktyget Content ID kan nu även små rättighetshavare få hjälp att skydda sina verk på YouTube, något som annars bara större aktörer har möjlighet till.

Att just Rättighetsalliansen är en av få som får tillgång till YouTubes verktyg Content ID beror på företagets långa och framgångsrika erfarenhet av att hjälpa rättighetshavare med att skydda sina verk från att användas utan tillstånd på nätet. Genom verktyget kommer Rättighetsalliansen att kunna identifiera och hantera innehåll på olika nivåer och i olika branscher, och vidta de åtgärder som behövs för att skydda deras rättigheter.

– Vi är oerhört glada för att ingått avtal med YouTube och fått den här möjligheten. YouTube är världens största videoplattform och det här ger oss en unik möjlighet att hjälpa även små rättighetshavare att ta tillvara sina rättigheter i hela världen. Det är förstås aldrig ok att lägga ut någon annans material utan tillstånd oavsett på vilken plattform det sker, säger Sara Lindbäck, jurist på Rättighetsalliansen.

Rättighetsalliansen hjälper sedan tidigare SF Studios att ta tillvara sina rättigheter på YouTube.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer