Djupt oroande att Sverige har störst problem med piracy i Norden

2021-06-10

En färsk undersökning från Mediavision visar att illegal konsumtion av film och tv-serier fortfarande är ett gigantiskt problem i Norden, trots ökad tillgång och popularitet av lagliga alternativ. Störst är problemet i Sverige, där hela 17 procent av den vuxna befolkningen mellan 15-74 år uppger att de har laddat ner eller streamat film illegalt den senaste månaden. Undersökningen visar att det finns inte mindre än 2,9 miljoner pirater i Norden.

– Undersökningen bekräftar vår bild av att vi fortfarande har en lång väg att gå när det gäller att bekämpa illegal konsumtion på nätet. Framför allt har problemen ökat snabbt på Youtube och Facebook och vi ser även en oroande utveckling med illegal IP-tv, säger Sara Lindbäck, jurist på Rättighetsalliansen.

– Streaming har varit en stor utmaning för rättighetsinnehavare i Norden under flera år. Idag har de nordiska konsumenterna tillgång till närmare 22 000 titlar via legala streamingtjänster. Trots detta väljer många att använda illegala tjänster, säger Natalia Borelius, senior analytiker på Mediavision. Det pekar på att det inte bara är tillgänglighet som avgör. För att komma åt piracy krävs sannolikt andra åtgärder.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer