VPN-tjänst döljer brottslig verksamhet

2020-09-10

Under försommaren fick Rättighetsalliansen uppgifter om att the Pirate Bay hade köpt tjänster av den svenska VPN-leverantören OVPN. Då Pirate Bay alltjämt är aktivt, trots många fällande domar, riktade rättighetshavarna ett informationsföreläggande mot OVPN.

Syftet med informationsföreläggandet är att få ut till exempel kunduppgifter om den aktuella ip-adressen för att sedan kunna agera mot intrången. I målet hävdar OVPN att det inte innehar några uppgifter. Rättighetsalliansen har anlitat en VPN-expert som anger att uppgifterna mycket väl bör finnas tillgängliga hos OVPN. Domstolen har i dagens beslut klarlagt att VPN-tjänster ingår i den krets som är skyldiga att lämna ut information, men går ändå på OVPNs version om att det inte har uppgifterna som skäl att avslå yrkandet.

- Pirate Bay orsakar stor skada för rättighetshavare och har gjort det under mycket lång tid. Det ligger i deras intresse att gömma sig för att kunna fortsätta sin verksamhet. I det här fallet har de använt en svensk tjänsteleverantörer för att dölja sig och det är tråkigt att se att de kommer undan med det, den här gången. Här har VPN-tjänsten tjänat pengar på att dölja brottslig verksamhet och det kan inte vara rätt.Vi kommer fortsätta agera där vi ser att företag säljer sina tjänster till intrångsgörare, säger Sara Lindbäck på Rättighetsalliansen.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer