Grovt immaterialrättsbrott träder ikraft idag

2020-09-01

Idag den 1 september träder lagen om grovt immaterialrättsbrott ikraft, som nu kallas Lex Pontén.

Den nya lagen innebär bland annat att det införs en strängare straffskala för grovt immaterialrättsbrott med fängelse lägst sex månader och högst sex år. För polisen kommer det möjliggöra att de vid utredningarna av de grova brotten kan använda hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och utvidgat förverkande. Preskriptionstiden blir tio år jämfört med fem år för brott av normalgraden.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer