Stort tillslag i Europa mot illegala IPTV-tjänster

2020-06-15

Nyligen genomfördes gemensamma tillslag mot illegala IPTV-tjänster i ett flertal olika europeiska länder. Utredningen som leds av Europol och Eurojust resulterade i sammanlagt 15 husrannsakningar och totalt 11 personer frihetsberövades, varav tre i Sverige. För svensk del gjordes tillslag mot den illegala tjänsten iptvking.me som varit en av de största illegala IPTV-tjänsterna i Sverige. Sammanlagt beslagtogs varor och fastigheter till ett värde av 4,8 miljoner euro. I beslaget återfinns flera bilar, exklusiva klockor och kontanter som förmodas ha inköpts med pengar från brottslig verksamhet.

Illegal IPTV har sedan en tid tillbaka varit ett växande problem, inte minst i Sverige. Rättighetsalliansen har därför gjort flera omfattande brottsanmälningar rörande dessa tjänster. Vi ser med glädje att polisen agerar kraftfullt mot individerna som driver tjänsterna. Inte sällan är den ekonomiska vinningen stor och antalet illegala tjänster tycks därför öka, vilket är ett stort problem för rättighetshavarna.

Rättighetsalliansen kommer att yrka höga skadestånd i ärendet.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer