650 000 kr i skadestånd för illegal streaming av en film

2019-01-21

I dag kom Högsta domstolens dom gällande skadeståndet för den illegala tjänsten Dreamfilm. Den så kallade skäliga ersättningen för en svensk film sänktes från 4 miljoner till 400 000 kr vilket tillsammans med övriga skadestånd blev 650 000 kr.

Det rör sig om ett mycket betydande skadestånd och gäller bara en av de totalt 950 filmerna i målet. I sak är emellertid domen fel eftersom den innebär att det är billigare att illegalt stjäla en upphovsrätt än att försöka förhandla lagligt om den. Det ligger dock i linje med svenska rättsutveckling på området där man fokuserar på vad gärningsmannen kunde tänka sig att betala för sin stöld. Ska Sverige vara ett land där kreativt skapande lönar sig måste vi ge brottsoffren större vikt i dessa avgöranden kommenterar rättighetshavarnas ombud Henrik Pontén på Rättighetsalliansen.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer