Låga straff för filmpirater

2018-10-10

Den 8 oktober föll domen mot de två män som drivit Rarat, en av Sveriges ledande illegala filmtjänster. Rarat var specialiserad på att dela ut svenska filmer mycket tidigt, ofta innan de haft legal premiär. Detta innebar extra stora skador för kulturskaparna eftersom efterfrågan på filmer är som absolut högst i samband med den legala premiären. Intäkterna i Rarat kom från privatpersoner som betalde för att få tidig tillgång till det illegala materialet.

Rarats verksamhet har inneburit att mängder med svenska kulturarbetare direkt, eller indirekt, gått miste om en stor del av ersättningen för sitt arbete. Det båda männen dömdes till villkorlig dom vilket fick en av de utsatta filmskaparna att reagera.

”Det är ju skandal att det blir så lågt straff när man stjäl de filmer vi skapat och dessutom lägger ut dem före premiär. Effekten är precis densamma som att stjäla lönen för vårt arbete och det görs dessutom av kommersiell organiserad brottslighet ", säger Anders Nilsson som är upphovsman till filmen ”Lockdown” som var en av de filmer som delades ut före laglig premiär.

Henrik Pontén på Rättighetsalliansen som företräder de utsatta rättighetshavarna är inne på samma linje.
– Problemen med filmpiracy är betydligt större i Sverige än i andra länder. De låga straffen har ingen effekt och nya illegala filmtjänster dyker upp hela tiden. Sveriges mycket höga acceptans för intrång i filmkreatörernas rättigheter har lett till enorma och bestående skador på den känsliga svenska filmbranschen, säger Henrik Pontén.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer