Rekordskadestånd i Dreamfilm

2018-02-22

Göta hovrätt meddelade just dom i målet mot de ansvariga för Dreamfilm.

Straffen sänktes men med ett rekordhögt skadestånd på 4 250 000 kr för det illegala tillgängliggörandet av filmen Maria Wern-Drömmen förde dig vilse dömdes ut.

Skadeståndet innebär en tydlig upprättelse för alla upphovsmän som oupphörligen utsätts intrång på nätet. Vi har idag fått en tydlig och robust praxis för hur skadan ska kompenseras säger Henrik Pontén från Rättighetsalliansen som drev skadeståndskravet.

De låga påföljderna är dessvärre vanliga i denna typ av ärenden och straffet har i princip ingen effekt. Stora förtjänster och låga straff gör att Sverige är ett paradis för pirater avslutar Henrik Pontén.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer