Skärpta straff för upphovsrätts/varumärkesintrång

2018-02-19

Utredningen gällande straff för vissa immaterialrättsintrång överlämnades i torsdags till regeringen. En ny brottsrubricering, grovt brott med upp till sex års fängelse föreslås införas för upphovsrätts- och varumärkesbrott.

I dag pågår det en organiserad piratverksamhet på nätet som får stora konsekvenser för hela samhället. Därför är det bra att straffskalorna för dessa brott har setts över då straffen ska stå i proportion till brottens allvar, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon på regeringens hemsida.

Rättighetsalliansen välkomnar förslaget. Utvecklingen går tydligt mot att brottsligheten på området blir allt mer organiserad och kommersiell. Många rättegångar på senare tid har gällt internationella kriminella organisationer som tjänar mångmiljonbelopp på att begå intrång. Sverige är betydligt hårdare drabbat än jämförbara länder samtidigt som de nuvarande straffen är låga i en internationell jämförelse.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer