Stränga straff men alldeles för låg ersättning till rättighetshavarna

2018-01-26

Igår föll domen i det mycket omfattande piratkopieringsmålet mot Designers Revolt. Ärendet är helt unikt sett till sin omfattning, inriktning och upplägg. Personerna dömdes till mellan 2 år och 18 månaders fängelse.

Designers Revolt startades 2012 av miljardären Lennart Nyberg med syfte att sälja piratkopierade designklassiker som möbler och lampor. Många av de kopierade verken anses vara ikoner och har vunnit flera designpriser.

Designers Revolts möbler producerades i Kina. Tack vara att tillverkningskostnaderna var en bråkdel av originalens kunde Designers Revolt sälja sina möbler för mycket låga priser och trots det göra enorma förtjänster. Tillverkningen har skett helt utan insyn vad gäller social och miljömässig hållbarhet. Med hjälp av avancerad juridisk rådgivning, skalbolag och dolda beställningar av marknadsföring försökte man kringgå den svenska upphovsrättslagstiftningen.

- De utdömda beloppen som döms ut är alldeles för låga. Konsekvensen av domen är att det i Sverige lönar sig att begå brott mot immaterialrätten. Rättighetshavarna har visat vilken ersättning som är skälig men beviskraven som ställs är för höga. Vi kommer nu att analysera domen vidare och överväga om den ska överklagas, säger rättighetshavarnas ombud Sara Lindbäck på Rättighetsalliansen.

- Det är positivt att rättsväsendet har agerat resolut, det sänder signaler till omvärlden hur allvarligt detta är. Men trots att detta handlar om grov organiserad brottslighet blir fängelsestraffen förhållandevis låga. Straffskalorna för intrång i immateriella rättigheter behöver närma sig dem för andra brott av den här digniteten, säger David Johnsson, VD Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer