Sveriges största piratkopieringsmål i hovrätten; Flera risker med att köpa piratkopior till hemmet

2017-11-16

Fredagen den 17 november inleds rättegången mot Designers Revolt i Svea hovrätt, målet beräknas pågå till den 19 december. Målet är Sveriges största piratkopieringsmål. Rättighetsalliansen, som företräder rättighetshavarna, vill tillsammans med Trä- och Möbelföretagen (TMF) i samband med detta informera konsumenter som är osäkra på om de själva har köpt en piratkopia. Den som köpt en piratkopia får nämligen inte sälja den vidare, det är olagligt. Ett original behåller alltid sitt värde på andrahandsmarknaden, vilket är bra för konsumenterna, och inte minst för miljön.

- Piratkopiering har blivit en industri med allvarligare konsekvenser än vad många förstår. Affärsidén är att tjäna så mycket pengar som möjligt på att sälja kopierade produkter väldigt billigt, därför sker ofta produktionen under vidriga villkor, säger David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen.

Piratkopiornas tillverkningsmetoder saknar insyn och undgår därför konsumentskydd i form av elsäkerhetstester, kontroll av kemikalier till exempel flamskydd, arbetsmiljö, reklamationsregler etcetera.

- Det handlar om grov organiserad brottslighet. I Designers Revolt-målet är intrången så omfattande att skadorna blivit oerhört kännbara för rättighetshavarna. Sverige har blivit en bas för piratkopierare då straffen är låga i förhållande till de ekonomiska värden som står på spel, säger Sara Lindbäck, Rättighetsalliansen och ombud för rättighetshavarna i Designers Revolt-målet.

För mer information, kontakta gärna:
• David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
• Sara Lindbäck, Rättighetsalliansen, 08-403 033 13, sara.lindback@rattighetsalliansen.se

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer