Fängelse för samtliga involverade i Dreamfilm

2017-05-09

Linköpings tingsrätt meddelade just dom mot fyra personer som drev ett mycket stort nätverk av illegala filmtjänster. Nätverket som innefattade Dreamfilm, Tankafetast, TF Play samt Piratehub var tillsammans ett av norra Europas ledande aktörer för illegal fildelning och streaming. Koordineringen av nätverket sköttes av två av de fällda. Intäkterna för verksamheten kom främst från annonser och en av de ledande annonsörerna var Piratpartiet. Nätverket var fokuserat på svensk film och har orsakat ett mycket stort antal intrång.

Straffen blev mellan 6–10 månaders fängelse vilket är samma nivå som i Pirate Bay. Rättighetsalliansen medverkade i processen och krävde skadestånd för den illegala spridningen av en svensk film. De fyra dömdes till att solidariskt betala 1 300 000 kr i skadestånd för intrånget.

-Det här ärendet är ett exempel på hur organiserad kommersiell piracy använder Sverige som en bas och mål för sin verksamhet. De är väl organiserade och tjänar mycket pengar samtidigt som riskerna anses små och straffen låga i Sverige. Vi har blivit ett upphovsrättens U-land säger Henrik Pontén, jurist på Rättighetsalliansen.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer