Tusentals arbeten förlorade till följd av piratkopiering

2016-12-14

Sverige förlorar enligt en EU studie från EUIPO, över 5000 jobb och 7 miljarder kronor på grund av piratkopiering av märkesvaror och musik. Piratkopiering av film som med internationella mått är mycket hög i Sverige ingår inte i studien. Om filmpiracy hade omfattats av undersökningen så skulle förlusten av arbetstillfällen och intäkterna blivit mycket högre.

- En tydlig trend är att internationellt kriminella fokuserar på Sverige eftersom straffen är låga och intäkterna höga. Denna växande brottslighet skadar de kreativa näringarna och övriga samhället allt hårdare säger Henrik Pontén, jurist på Rättighetsalliansen.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer