1,5 års fängelse och höga skadestånd mot Designers Revolt

2016-10-14

Igår meddelade Stockholms tingsrätts dom i Designers Revolt-målet. Målet är ett av de största målen rörande upphovsrättsbrott någonsin i Sverige. Två av de tilltalade dömdes 1,5 års fängelse och två dömdes till villkorlig dom och böter. Vidare tilldömdes åtta av rättighetshavarna 27 miljoner i ersättning för det olovliga nyttjandet. Tingsrätten fastställde även att de har rätt till ersättning för ytterligare skada.

Designers Revolts affärsidé byggde på att sälja piratkopior av mycket välkända designmöbler. Hjärnan bakom upplägget var InkClub-grundaren och mångmiljonären Lennart Nyberg. Designers Revolt försökte kringgå svensk lag genom att hävda att de skulle omfattas av Storbritanniens lagstiftning som har kortare skyddstid. Stockholms tingsrätt kom fram till att Designers Revolts verksamhet hade bedrivits i Sverige och att svensk lag gäller.

- Det är glädjande att rättighetshavarna nu får upprättelse. Ersättningen är mycket hög men vi anser att rättighetshavarna borde kompenseras fullt ut. Till detta kommer dock att tingsrätten fastställer att de även har rätt till ersättning för de skador som kommer att påverka marknaden under en mycket lång tid framöver, säger Sara Lindbäck på Rättighetsalliansen, som företrädde de rättighetshavare som begärt ersättning.

- Vid sidan av de rättighetshavare som skadats är de som köpt Designers Revolts produkter och miljön förlorarna. Dels har de köpt möbler som inte är säkerhetskontrollerade eller uppfyller de krav som ställs på marknaden. Framförallt gäller detta de som köpt elprodukter såsom lampor. Om köparna försöker sälja sina möbler i andra hand gör sig skyldiga till brott. Det är konsumenterna inte medvetna om. Rättighetshavarna är väldigt måna om att tillverka möblerna så miljövänligt som möjligt. En äkta designklassiker fortsätter dessutom att betinga höga priser på andrahandsmarknaden, fortsätter hon.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer