Åtal mot Swefilmer

2016-06-21

De ansvariga för Swefilmer har nu åtalats för upphovsrättsbrott och grov penningtvätt. Rättegången kommer att genomföras inom kort.

Swefilmer var länge en av nordens skadligaste illegala filmtjänster. Utbudet omfattade tusentals filmtitlar och tjänsten var mycket lättanvänd eftersom man slapp betala. Dessutom spred en felaktig uppfattning att den var laglig att använda vilket bidrog till att Swefilmer snabbt växte till nordens populäraste illegala tjänst. Detta skapade underlag för en mycket omfattande annonsförsäljning och enligt åtalet har intäkterna uppgått till 14 miljoner kronor. Pengarna har förts över till olika konton i flera led för att dölja att de kommer från brott.

Bristen i Swefilmers affärsidé är att den var olaglig. Rättighetsalliansen började utreda ärendet maj 2013 och efter mycket arbete identifierades en person och polisen gjorde husrannsakan. Personerna bakom Swefilmer hade lagt ned relativt mycket arbete på att dölja sin identitet vilket bidrog till att polisens utredningstid blev ovanligt lång.
Huvudmannen är turkisk medborgare men har drivit verksamheten från Tyskland. Han och hans fru har trots låga inkomster köpt dyrbara bilar och en fastighet i Tyskland, som numera är tagna i beslag.

Ärendet visar tydligt att det är renodlad kommersiell brottslighet som idag driver piracy. Att utländska medborgare utan koppling till Sverige väljer att förlägga sin brottsliga verksamhet här och tjänar mångmiljonbelopp på detta visar tydligt behovet av att bland annat straffskalorna bör anpassas till internationell nivå.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer