Miljonskadestånd för piratkopierade lampor

2014-06-25

Idag dömde Stockholms tingsrätt IkonM och dess grundare till 1 miljon kronor i skadestånd för att ha sålt piratkopierade lampor till Sverige. Vidare dömdes grundaren till villkorlig dom och 100 dagsböter, företaget Ikonm dömdes att betala 100 000 kr i företagsbot, domännamnet ikonm.se förverkades samt vitesförbud på 500 000 kr dömdes också ut för det fall att lamporna efter domen säljs till Sverige.

IkonM har precis som ett antal andra liknande verksamheter valt att lägga sin verksamhet i England, då det har varit kortare skyddstider där. Domstolen konstater dock att detta inte gör det tillåtet att sälja piratkopiorna till länder med längre skyddstid. Försäljningen till Sverige var med andra ord brottslig.

En liknande process är även att vänta mot Designers Revolt. Polisen gjorde under våren en husrannsakan mot deras lager norr om Uppsala och fann mängder mer piratkopierade möbler. Louis Poulsen kommer fortsätta att agera mot piratkopiorna

- Piratkopiorna skadar dels vår verksamhet direkt dels så drabbas konsumenterna då vi har sett att piratkopiorna inte uppfyller gängse säkerhetskrav t ex gällande isolering kring elen, säger Erik Lindevang Madsen, immaterialrättsansvarig hos Louis Poulsen.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer