Gigantiskt beslag av piratkopierade möbler i Sverige

2014-05-14

Vid en husrannsakan idag mot företaget Designers Revolts lager i norra Uppland beslagtogs mycket stora mängder piratkopierade möbler, lampor och andra inredningsföremål.

Designers Revolt har under lång tid bedrivit en omfattande försäljning av piratkopierade designföremål men hävdat att det är tillåtet eftersom det skett från England där immaterialrättsskyddet är mindre omfattande. Verksamheten har varit välorganiserad med internetförsäljning, omfattande marknadsföring och PR aktiveter. På hemsidan har det funnits ett stort utbud av kända nordiska designikoner.

Piratkopiering av inredningsföremål är ett snabbt växande problem och drabbar ofta nordiska designprodukter. Tillverkningsprocessen av originalen är ofta hantverksmässig medan piratkopiorna är kvalitetsmässigt undermåliga, och ibland direkt livsfarliga. Vid en rättegång imorgon i Stockholms tingsrätt är en man åtalad för att ha sålt piratkopierade lampor med brister i elkonstruktionen vilket leder till säkerbrister. Piratkopieringen drabbar rättighetshavarna svårt och vissa äkta designföremål har i praktiken blivit osäljbara på grund av omfattande piratkopiering.

Designers Revolt har varit designpiraternas motsvarighet till Pirate Bay och det är mycket glädjande att polisen nu agerar säger Sara Lindbäck, jurist på Rättighetsalliansen i Sverige. Tillslaget skedde efter en lång tids utredning och den nationella gruppen mot immaterilarättsbrott leder båda ärendena.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer