Högt skadestånd för illegal fildelning

2013-12-17

Västmanlands tingsrätt dömde idag en 28 årig man att betala 4 300 000 kr i skadestånd för att ha delat ut en film. Han dömdes också till villkorlig dom och samhällstjänst i 160 timmar för att ha delat ut 517 filmer. Om fängelse hade valts skulle straffet ha blivit 6 månaders fängelse.

Det utdömda skadeståndet är det högsta hittills för en svensk film. Den största delen gällde den så kallade skäliga ersättningen som ska motsvarar vad mannen skulle fått betala om han hade varit laglig och köpt en licens att fritt dela ut filmen. Dessutom får mannen betala ersättning för utebliven vinst, marknadsstörning, skada på filmens anseende samt ideell skada.

- Det höga skadeståndet visar vilka skador kreatörer och rättighetshavare drabbas av genom illegal fildelning av en film. Framöver kommer en rad processer där vi kommer att begära skadestånd för en eller flera filmer säger Henrik Pontén jurist på Rättighetsalliansen.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer