Piratkopiering drabbar bokbranschen

2013-07-11

För Svenska Förläggareföreningens räkning har Rättighetsalliansen genomfört en undersökning för att se i vilken omfattning bokbranschen är drabbad av piratkopiering. Förekomsten av etthundra givna titlar undersöktes på en Scene-server, slutna bittorrent tjänster och publika bittorrent tjänster. Vi undersökte också hur lätt det var att googla fram en piratkopia av boken.

Undersökningen visar att majoriteten av böckerna fanns i piratversion. De fanns spridda både i de slutna och öppna tjänsterna. De var även enkelt att hitta dem med hjälp av Google. Vi kunde även konstatera att det skapats särskilda tjänster som enbart inriktar sig på att sprida piratkopierad litteratur. Det finns även releasegrupper som enbart släpper ljudböcker respektive e-böcker. Hela rapporten går att ladda hem via Svenska Förläggareföreningens hemsida: www.forlaggare.se/nyheter/ny-rapport-fritt-eller-gratis-den-digitala-bokens-framtid

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer