Ipred: Telia ska lämna ut abonnentuppgifter

2013-01-03

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i Antipiratbyråns/Rättighetsalliansens ärende mot TeliaSonera. Därmed står Hovrättens beslut att uppgifterna ska lämnas ut fast. Även tingsrätten kom fram till samma bedömning. Ärendet gäller abonnentuppgiften om vem som drivit den illegala fildelningstjänsten Swetorrents.

- Rättsväsendet börjar komma ikapp. De senaste månaderna har det kommit flera fall från domstolarna som lett till ansvar för illegala fildelare. Nu kommer vi att gå vidare och se vad nästa steg blir.

Det första ipred-beslutet avgjordes i slutet av december 2012. Inom en nära framtid kommer de ärenden som legat på vänt att avgöras. Detta ärende mot TeliaSonera var ett av de första i raden av ärenden som rör ipred.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer