Ja till abonnentuppgifter från HD

2012-12-21

Idag fattade Högsta domstolen beslut i det första Ipred-ärendet gällande ljudböcker (mål nr Ö 4817-09). Till glädje för rättighetshavarna ska operatören lämna ut uppgiften på den abonnent som drev den aktuella piratservern. Den stora framgången med avgörandet är att domstolarna återigen öppnas upp för ipred-beslut. Besluten innebär att information om vem som misstänks ha begått ett upphovsrättsintrång kan lämnas ut till rättighetshavaren efter beslut från domstol. Fram till HDs beslut har övriga ipred-mål i domstolarna lagts på is.

- Vi är nu redo att ta nya tag och använda lagstiftningen, säger Sara Lindbäck på Rättighetsalliansen.

Vid införandet av lagen 2009 förväntades sig regeringen att hundratals ipred-ärenden skulle lämnas in årligen. Rättighetsalliansen/Antipiratbyrån driver även ett eget ärende mot Teliasonera.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer