Ipred bedöms rättsäker av regeringens utredare

2012-08-16

Idag överlämnade ipred-utredningen sitt arbete till regeringen. Den huvudsakliga slutsatsen är att det finns tillräckliga rättssäkerhetsgarantier i lagstiftningen.

Samtidigt som ipred-lagstiftninen trädde i kraft april 2009, tillsattes utredningen. Arbetet har gått ut på att analysera de ipred-fall som kommit in till domstolarna. De ärenden som kommit in var betydligt färre än vad utredarna hade förväntat sig.

Hela utredningen finns att tillgå på Justitiedepartementets hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/16384/a/197352.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer