EU-dom imorgon

2012-04-18

Imorgon torsdag kommer EU-domstolen med sitt avgörande i det sk E-phone avgörandet (C- 461/10). Domstolen ska avgöra om datalagringsdirektiven på något sätt hindrar att domstol beslutar att lämna ut abonnentuppgifter. Grunden för att lämna ut beslutet kommer ifrån det civilrättsliga sanktionsdirektivet som i Sverige brukar benämnas Ipred.

Generaladvokaten kom i november förra året fram till att det fanns möjlighet att lämna ut abonnentuppgifter om dessa hade lagrats för det ändamålet.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer